หน้าแรก

banner tacs 2021 02

ข่าวสาร

- 11 มีนาคม 2564 / การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 7 ลงทะเบียน (Registration Form) คลิกที่นี่ (Click here) icon update

- 8 กุมภาพันธ์ 2563 / ยินดีต้อนรับสู่การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8

กำหนดการรับสมัคร

 - ลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อ (Abstract) ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564  
 - ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 11 มิถุนายน 2564 
 - ยืนยันการเข้าร่วมฯ/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper)      ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-  ลงทะเบียนเข้าร่วม (แบบไม่นำเสนอผลงาน) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564