หน้าแรก

ข่าวสาร

- เลื่อนการอบรมเป็น 22-26 มกราคม 2565

- หมดเขตรับสมัคร 30 ธันวาคม 2564

- 5 กันยายน 2564 / ทางลัดไปลิงก์ใบสมัคร คลิกที่นี่

- 5 กันยายน 2564 / ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 เป็นการอบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์ ภายใต้โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์

- 1 สิงหาคม 2564 / ยินดีต้อนรับสู่ “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565”


กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

การรับสมัคร วันนี้ - 30 ธันวาคม 2564
ประกาศผลคัดเลือก 5 มกราคม 2565
Phase I ( อบรมการทำโครงการดาราศาสตร์ ) 22 – 26 มกราคม 256
Phase II ( การนำเสนอผลการศึกษาโครงงาน ) ช่วงเดือน เมษายน 2565
*TACs2022* เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ช่วงเดือน มิถุนายน 2565

*หมายเหตุ  กำหนดการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์ ภายใต้โครงการอบรมครูเชิงปฏฺบัติการด้านดาราศษสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565
การทำโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565
กำหนดการอบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565
ตัวอย่างใบสมัครโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565
แบบแสดงความคิดเห็นผู้บริหาร