ครั้งที่ 4 จ.ศรีสะเกษ

mhesi logo narit logo ipst mini

 

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564

ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2564

ณ โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ

และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

 


>>>> จัดกิจกรรมอบรมเสร็จสิ้นแล้ว <<<<

 

        หลังจากที่ท่านส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4 ณ จ.ศรีสะเกษ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรม โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อดำเนินการขออนุมัติต้นสังกัด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2563 ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม >> คลิ๊กที่นี่ <<
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม >> คลิ๊กที่นี่ <<
กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม >> คลิ๊กที่นี่ <<


สถานที่จัดกิจกรรมอบรม : โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ


สถานที่จัดกิจกรรมดูดาวภาคสังเกตการณ์ : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

 

ข้อมูลโรงแรมที่พัก (ครูดำเนินการเรื่องที่พักเอง และเบิกจ่ายจากต้นสังกัด)

 

 04 01

โรงแรมศรีลำดวน ศรีสะเกษ

ติดต่อ : 043-633600

Website : https://www.facebook.com/RongraemSriLadwn/

 

 04 02

โรงแรมพรสิริ

ติดต่อ : 097-331-3163

Website : https://www.facebook.com/Pornsiri-Hotel-1876457869251969

 

04 03 

โรงแรมศรีพฤทธาลัย ; ราชภัฎสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

ติดต่อ : 093-328-6334

Website : https://www.facebook.comโรงแรมศรีพฤทธาลัย-ราชภัฏสัมมนาคาร-1079167692229194

 

 04 04

โรงแรมแมกไม้

ติดต่อ : 045-614315

Website : -