ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี*

mhesi logo narit logo ipst mini

 

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564

ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี*

ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2564

ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี

และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว)

 


>>>> จัดกิจกรรมอบรมเสร็จสิ้นแล้ว <<<<

 

* สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 3 ณ จ.อุดรธานี เป็นการเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมมาจากปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถ จัดกิจกรรมอบรมตามกำหนดการเดินได้ และเลื่อนมาจัดกิจกรรมอบรมในปี 2564 แทน

        หลังจากที่ท่านส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ณ จ.อุดรธานี เรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรม โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อดำเนินการขออนุมัติต้นสังกัด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2564 ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี*
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม >> คลิ๊กที่นี่ <<
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม >> คลิ๊กที่นี่ <<
กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม >> คลิ๊กที่นี่ <<


สถานที่จัดกิจกรรมอบรม : โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี


สถานที่จัดกิจกรรมดูดาวภาคสังเกตการณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว)

 

ข้อมูลโรงแรมที่พัก (ครูดำเนินการเรื่องที่พักเอง และเบิกจ่ายจากต้นสังกัด)

 

 03 01

โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล

ติดต่อ : 042-240444

Website : https://www.prajaktrahotel.com/home/ 

 

 

 03 02

 โรงแรม The Lake Udon

ติดต่อ :099 463 4443

Website : https://www.facebook.com/thelakeudon/

 

 

03 03 โรงแรม สลีพดี (ZLEEP D Hotel)

ติดต่อ :042 111 565

Website : https://www.facebook.com/zleepd

 

 03 04

โรงแรมตระการตาเพลส

ติดต่อ :098 264 7225

Website : http://www.takantaplace.com