ดาวน์โหลด เอกสารโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2565

ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรม ครั้งที่ 1 ณ จ.กาญจนบุรี
หนังสือประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ
รายละเอียดโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2565
กำหนดการจัดกิจกรรม อบรมครูดาราศาตร์ขั้นต้น ปี 2565 (รวม)
แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2565
กำหนดการจัดกิจกรรม อบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2565 ครั้งที่ 1 จ.กาญจนบุรี*     
กำหนดการจัดกิจกรรม อบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2565 ครั้งที่ 2 จ.เชียงราย
กำหนดการจัดกิจกรรม อบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2565 ครั้งที่ 3 จ.ขอนแก่น
กำหนดการจัดกิจกรรม อบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2565 ครั้งที่ 4 จ.สุราษฎร์ธานี*
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2565
(ตัวอย่าง) ข้อมูลใบสมัครอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2565