ภาพการอบรมที่ผ่านมา

phoca thumb l 1.    phoca thumb l 4.1
     
phoca thumb l 1.1   phoca thumb l 5.1
     
phoca thumb l 2.1   phoca thumb l 6.1
     
phoca thumb l 3.1   phoca thumb l 9.1
     
phoca thumb l 3.2   phoca thumb l 9.2